Groen Gas Gelderland

Welkom op de website van Groen Gas Gelderland.
Op deze website vind u de informatie over ons Groen Gas project.

INFORMATIE

Stacks Image 8183
de GroenGasGelderland NieuwsBrief februari 2018
Lees hier het laatste nieuws over Groen Gas Gelderland, de vergistingsinstallatie en uitleg over de geuroverlast.
Nieuwsbrief Groan Gas Gelderland
de GroenGasGelderland NieuwsBrief oktober 2017
Lees hier het laatste nieuws over Groen Gas Gelderland, de vergistingsinstallatie en uitleg over de geuroverlast.
Mededeling dinsdag 9 november

We hebben nogmaals kritisch gekeken naar het ingaande menu van biomassa. Om de geurvracht te verminderen hebben we besloten om de aanvoer en verwerking van ‘supermarktmix’ te stoppen ( dit zijn uitgepakte voedingsmiddelen voor humane consumptie; bv over de datum producten).

Dit product wordt veel gebruikt in vergisters. Nadeel van het product is dat het van zichzelf een zurige lucht heeft. Logischerwijs zal het weghalen van dit product uit het menu de geurvracht naar de luchtwasser verminderen.

We hebben nog een voorraad in de hydrolyse, deze gaan we nu wegwerken, de geurvracht vanuit de hydrolyse zal dan naar verwachting de komende dagen al gaan zakken. Nu de aanvoer is gestopt zal de concentratie hiervan langzaam afnemen; we hebben berekend dat de concentratie tot 0 zal zijn gedaald op 23 november a.s.

Daarnaast hebben we besloten om voorlopig niet op volle capaciteit te gaan draaien om de geurvracht te beperken.

Namens management Groen Gas Gelderland.
Ab Emmerzaal
Mededeling dinsdag 17 oktober 2017

Vandaag, woensdag en misschien nog donderdag is er onderhoud aan de gasopwerking en is deze niet in bedrijf; daardoor zal de fakkel branden.
Donderdagmiddag zal actief kool worden vervangen in de luchtwasser.
In totaal zijn er 4 koolbedden bij GGG; 1 bij de gasopwerking, die is 2 weken geleden vervangen en 3 in de luchtwasser in de hal, waarvan er 1 ook pas is vervangen. Het gaat nu dus om de 2 koolbedden die niet onlangs zijn vervangen.
Tot die tijd zal er niet worden gemengd en gedecanteerd om geuroverlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Namens management Groen Gas Gelderland.
Ab Emmerzaal
Medeling zaterdag 14 oktober 2017

Hedenmorgen omtrent 11 u. is geconstateerd dat de pomp, die zwavelzuur naar de zuurwasser pompt niet meer functioneerde. Hierdoor is de pH in de zuurwasser opgelopen, waardoor ammoniak verwijdering tekort is geschoten.
Hiermee hebben we geuroverlast veroorzaakt.
De processen die ammoniak produceren (mengen, decanteren en pasteuriseren) hebben we stopgezet.
Inmiddels (13u.30) is een servicemonteur gearriveerd met een reservepomp.
Met excuses voor de overlast.

Namens management Groen Gas Gelderland,
Ab Emmerzaal
Mededeling woensdag 11 oktober

Er is geur geconstateerd uit de koolfilter die bij de gasopwerking staat om de uitgaande lucht te filteren.
Hedenmiddag zal dit koolfilter worden vervangen. Daartoe zal de gasopwerking enkele uren worden uitgezet en moet gedurende die tijd de fakkel aan.

Verder heb ik een melding uit de buurt gekregen dat vandaag de deuren te lang open gestaan hebben.
Het management op lokatie heeft naar mij aangegeven dat vanwege werkzaamheden, materialen naar binnen rijden, dit even noodzakelijk was.
De deuren aan van de digestaat hal gaan in het begin van de week wat vaker open en dicht omdat er dan vrachtwagens en de loader in en uit moeten kunnen rijden.

Koolfilters hebben een beperkte werking duur; daarom gaan we die ook uit ons systeem halen.
Bij beide luchtwassers (van de hal en van de gasopwerking) komt een vervangende luchtbehandeling. Hiertoe is een plan van aanpak ontwikkeld; dit wordt morgen met de ODRA besproken.
Graag willen we dit ook toelichten aan onze buurt; hier komen we binnenkort op terug.

Namens het management van Groen Gas Gelderland,
Ab Emmerzaal
Mededeling 4 oktober 2017
Geuroverlast

Hedenmorgen zijn er meerdere klachten over geuroverlast geweest. Op lokatie is inmiddels vastgesteld dat enkele maatregelen nodig zijn.
Samen met de leverancier van luchtwasser is besloten om een koolfilter in de luchtwasser te gaan vervangen.
Daar zijn vandaag al voorbereidingen voor getroffen zodat morgen de zittende batch kool eruit kan worden gezogen en de nieuwe er meteen in gebracht kan worden. Gedurende vervanging staat de luchtwasser stil. Er wordt dan ruim te voren niet gemengd of gedecanteerd om overlast zoveel als mogelijk te voorkomen.
Tijdens de werkzaamheden zullen de deuren van de digestaathal ook langer open moeten staan.
Dit mengen hadden we hedenmorgen ook al opgeschort omdat we eerst dachten dat daar de geuroverlast vandaan kwam.
Daarnaast hebben we de aanvoer van bermgras voor de rest van dit jaar stop gezet. Er waren wederom niet correct voorbewerkte partijen aangeleverd.
Dit gras zal worden afgevoerd.

In geval van overlast kunt u contact met ons opnemen via overlast@groengasgelderland.nl                             
 
 
Namens management en directie Groen Gas Gelderland,
 
Ab Emmerzaal.

Groen Gas Gelderland BV start bouw groen gas fabriek

(Citaten uit diverse persberichten, April 2016)

Groen Gas Gelderland gaat vanaf begin 2017 bijna zeven miljoen m3 groen gas per jaar produceren uit vooral mest en gras. Nu de financiering van Groen Gas Gelderland (GGG) een feit is kan de bouw van de grootschalige vergistingsinstallatie spoedig beginnen.


FOTO’S

Groen Gas Gelderland

Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen

Groen Gas Gelderland (GGG) is een samenwerking tussen Holding BEB BV, Biogas Holding BV (een dochter van ENGIE; voorheen GDF SUEZ), en Biogas Plus BV. De bouw van de vergister is mogelijk door een akkoord dat deze partijen hebben gesloten over financiering van het project met de Rabobank Oost Betuwe en PPM Oost; deze laatste is beheerder van het innovatie- en investeringsfonds Gelderland (IEG).
Aan de bouw van de grote biomassa vergistingsinstallatie in het glastuinbouwgebied Next Garden (voorheen Bergerden) in het Gelderse Bemmel, gemeente Lingewaard, wordt nog in april begonnen.
Groen gas Gelderland, voorheen bekend als Bio Energie Bergerden, zal op jaarbasis 72.000 ton biomassa innemen; Naast (ingedikte) mest en gras worden bijproducten uit de agrarische industrie benut. Daaruit produceert GGG naa voorbewerking dorr middel van een vergistingsproces biogas, waaruit dan het groen gas wordt gewonnen. Uiteindelijk zal 6,9 miljoen m3 groen gas wordt ingevoerd in het regionale aardgasnet.
De productie is vergelijkbaar met een volledige vergroening van de gashuishouding in een stad van 10.000 inwoners. De CO2-reductie komt overeen met de jaarlijkse groei van 650.000 bomen; een bos van ruim 13 vierkante kilometer.
“Groen Gas Gelderland draagt substantieel bij aan de duurzaamheidsdoelstellingen van de provincie Gelderland”, stelt directeur Marius Prins van Participatiemaatschappij Oost Nederland (PPM Oost).


Stacks Image 8192

Moderne biomassa vergistingsinstallatie

Het project Groen Gas Gelderland wordt gebouwd in samenwerking met het in deze technologie gespecialiseerde bedrijf Biogas Plus. Dit bedrijf heeft veel ervaring met design, bouw en exploitatie van biomassa vergistingsinstallaties.

“Als onze installatie beging 2017 gereed is kunnen we groen gas van de vereiste hoge kwalitiet produceren”, zegt Groen Gas Gelderland-directeur Ab Emmerzaal. “Ons groen gas moet minimaal voldoen aan dezelfde kwaliteitseisen als het aardgas uit Slochteren.”
Ook voor de afzet van de reststoffen, met daarin minerale meststoffen als stikstof en fosfaat, heeft GGG een deal gesloten.
GGG huldigt het principe dat afval niet bestaat, stelt Emmerzaal, samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van de biomassa vergistingsinstallatie.

“Groen Gas Gelderland is een innovatief project dat bijdraagt aan de verdere verduurzaming van onze regio”, aldus Peter Waterman, directievoorzitter van Rabobank Oost Betuwe. “We zijn er trots op dat we dit project in goede onderlinge samenwerking met de betrokken partijen kunnen gaan realiseren”.

GGG verwacht in operatie ongeveer zeven medewerkers nodig te hebben om de exploitatie uit te voeren. Daarnaast zijn meerdere toeleveranciers en dienstverlenende bedrijven in de groen gas keten werkzaam.

VIDEO & TIME LAPSE

Stacks Image 8194
Video

Start Gasfabriek Groen Gas Gelderland

Een video van de lokatie waar Groen Gas Gelderland de installatie gaat realiseren.

PARTNERS


Over de partners in dit project

Bio Energie Bergerden
Ab Emmerzaal is samen met Jan Willemsen initiatiefnemer van het project onder de naam Bio Energie Bergerden. In de loop van 2015 is de naam van het project gewijzigd in Groen Gas Gelderland, waarin Engie en Biogas Plus nu participeren. De initiatiefnemers: “We zijn blij dat onze investeerders in ons geloven en we na meerdere jaren nu onze plannen kunnen realiseren.”

ENGIE (voorheen GDF SUEZ) is een mondiaal opererend energiebedrijf met de ambitie om leider in de energietransitie te worden. Deze onderneming richt zich daartoe in Nederland met name op hernieuwbare bronnen, zoals wind- en zonne-energie en natuurlijk groen gas.
ENGIE ondersteunt het nationaal Energieakkoord en ziet hierin o.a. mogelijkheden voor investeringen in moderne efficiënte biomassa vergisting installaties.
ENGIE wil de opgedane ervaring in GGG mede toepassen op de “Groene Delta” van Nijmegen, op de plek waar de kolencentrale per 1 januari 2016 is gesloten.

Biogas Plus is expert op het gebeid van biogas productie en droging van de restproducten uit vergisting. Het bedrijf combineert uitgebreide kennis en ervaring op het gebied van het biologisch proces met een zeer ruime expertise op het gebied van de bijbehorende technologie.

Participatiemaatschappij Oost Nederland NV (PPM Oost) investeert met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en Overijssel in kansrijke bedrijven die bijdragen aan de groei van de economie en werkgelegenheid in Oost-Nederland. Met een totale fondsomvang onder beheer van ruim € 290 miljoen heeft PPM Oost geïnvesteerd in ruim 200 ondernemingen.

Innovatie- en Energiefonds Gelderland (IEG) richt zich op de financiering van innovatieve projecten van Gelderse MKB-bedrijven, die hoofdzakelijk actief zijn op de gebieden food, health, energie- en milieutechnologie. IEG is opgericht en gefinancierd door de provincie Gelderland met PPM Oost als fondsmanager.

Rabobank Oost Betuwe
De Rabobank staat als coöperatieve bank midden in de samenleving. Zij wil participeren in maatschappelijke initiatieven die bijdragen aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische vitaliteit van de gemeenschap.
Bio Gas Plus
ENGIE

Vragen?

TREED IN CONTACT MET ONS:

Stacks Image 8185

Directeur: Ab Emmerzaal

Telefoon :
+31 6 5333 7568

Email:
mail@groengasgelderland.nl